blog

Filter Kafa

09.01.2023

U filter kafe spadaju sve metode pripreme kafe kod kojih napitak prolazi kroz filter zadržavajući samlevene čestice kafe, tako da one ne završe u napitku. Od početka 17. veka razvio se veliki broj metoda koje su shodno mlevenju i načinu pripreme poprimale različite karakteristike. Danas filter kafe predstavljaju redak izbor odabranih gostiju, a njihova popularnost raste isključivo sa porastom pravih ljubitelja kafe.

Po dolasku kafe u Evropu počinje eksperimentisanje sa načinima pripreme kafe. Izgleda da se Evropljanima nije svidela ideja da ostaci kafe ostanu na dnu šolje. Istoričari veruju da je prvi filter bio čarapa. Prvi filteri jesu pravljeni od platna. Kafa bi se stavila u filter i nalivala vrelom vodom ili vezivala i kuvala kako bi kuvanje bilo potpunije. Međutim bilo je dosta problema sa platnenim filterima. Njihova efikasnost nije bila velika, dosta materija iz kafe bi se zadržavalo na filteru, platno je bilo skuplje od papira, a u pokušaju uštede u vidu reciklaže filtera platno bi se habalo te bi kafa bila različita pri svakoj novoj pripremi.

Prvi pokušaj stabilizacije i otklanjanja mana platnenih filtera nastaje 1780. godine u vidu Bigin lonca (Biggin Pot) koji ujedno predstavlja i prvo komercijalno kuvalo za kafu. On se sastoji iz 3 ili 4 dela. Pri vrhu nalazi se platneni filter u koji se stavlja kafa. Nalivanjem ovaj filter će propuštati tečnost, ali ne i čestice kafe. Iako doseže veliku popularnost ni ovo kuvalo nije uspelo da otkloni najveću manu platnenog filtera, a to je povlačenje same „arome“ platna i njeno prisustvo u napitku.

U ovom periodu pojavljuju se i prvi sudovi sa metalnim filterima, koji su predstavljali kako dobru alternativu platnenim, tako i dobru osnovu za nove načine filtriranja.

Sledeći veliki patent nastaje 1830. godine i naziva se Sifon ili vakum kuvalo (vacuum brewer). Prvi komercijalni model dizajnirala je Meri Masot (Marie Fanny Amelne Massot), koji je stekao veliku popularnost do pojave papirnih filtera. Ovo kuvalo se sastoji iz dva suda povezanih cevčicom i postavljenih tako da gornji sud u potpunosti zatvara otvor donjeg. Priprema se odvija tako što se u donji sud sipa voda i upali se plamenik ispod njega. Kada voda dosegne temperaturu ključanja krenuće nastajanje vodene para. Vodena para ima manju gustinu od vode, što znači ne zahteva više prostora čime se stvara pritisak koji će vodu iz donjeg suda kroz cevčicu gurati u gornji sud. U gornji sud se dodaje kafa čime počinje proces kuvanja. Posle određenog vremena plamenik se sklanja, pritisak opada i gotov napitak se iz gornjeg suda sliva u donji. Sifon je danas retko u upotrebi i uglavnom ga možemo naći u kafeterijama ili kućama strastvenih ljubitelja kafe. Sifon takođe predstavlja preteču, danas daleko poznatijeg Moka Pota nastalog više od 100 godina kasnije.

Iako bi se po nazivu reklo da je očigledno, postoji diskusija o prvom patentu francuske prese. Pored Francuza i Italijani veruju da je ovo njihov izum. Prvi patent nastaje 1852. u Francuskoj. Drugačiji model francuske prese, onaj koji podseća na modernije modele, nastaje u Italiji krajem dvadesetih godina prošlog veka. Moderna verzija nastaje 1958. godine. Bilo kako bilo francuska presa je kroz svoju istoriju sticala pristojnu popularnost i danas predstavlja jedan od najpoznatijih metoda pripreme filter kafe. Francuska presa je prost stakleni sud sa drškom i sa poklopcem na koji je prikačen metalni filter. Priprema je jako prosta: sipate krupno samlevenu kafu, nalijete vrelom vodom, promešate i poklopite tako da je metalni filter u napitku. Posle pet minuta vaša kafa će biti spremna, a proces filtriranja se odvija pri nalivanju; metalni filter će zadržavati krupno samlevene čestice kafe. Problem francuske prese je problem mlevenja kafe uopšte, pri krupnom mlevenju nastajaće i sitnije čestice koje će uspeti da se provuku kroz metalni filter i završiti u vašoj šolji. S druge strane praktičnost francuske prese, i činjenica da metalni filteri, za razliku od ostalih, propuštaju ulja iz kafe što doprinosi punoći napitka, postavljaju francusku presu na visok položaj u kulturi kafe.

Bigin lonac spada u protočne metode koje koriste platneni filter. Ove metode pripreme spiraju materije sa kafe za razliku od imerzionih metoda (sifon, francuska presa) u kojima je kafa stalno u kontaktu sa vodom i skladno se otapa. Napici dobijeni protočnim metodama su uglavnom blaži i suptilniji, gotovo čajni, finih citrusnih aroma. Ekspanzija protočnih metoda pripreme nastaje tek po pojavi papirnih filtera, koje je izumela Melita Benz (Melitta Bentz) 1908. S obzirom na uspeh papirnih filtera Melita je sa porodicom osnovala kompaniju i aktivno radila na razvoju filter papira, te 1930. predstavlja prvi konusni filter papir koji je bio još uspešniji od ranijih modela i jedan je od najkorišćenijih filtera čak i danas.

Ikonična filter kafa, Hemeks (Chemex) nastaje 1941. godine. Tvorac Hemeks suda je nemački hemičar Peter Šlumbom (Peter Schlumbohm) i njegova ideja je bila da stvori „što čistiju“ kafu. Veruje se da je u ovome uspeo s obzirom da je Hemeks 1959. godine proglašen za jedan od najbolje dizajniranih proizvoda modernog vremena. Hemeks predstavlja sud u obliku peščanog sata. Na gornji deo suda se stavlja papirni filter, u koji se dodaje kafa koja se naleva vrelom vodom. Ovako dolazi do spiranja materija s kafe, krupno mlevena kafa ostaje u filteru dok se napitak sleva u donji deo suda. Pored Hemeksa sličan načim pripreme imaju Hario V60, Kalita Vejv, razne Drip mašine idt.

Ovde bi trebalo pomenuti i jedan moderni izum, koji brzo postaje popularan zbog svoje praktičnosti. Aeropresu patentirao je Alan Adler 2004. godine, i on predstavlja trodelni plastičan sud koji koristi papirni filter za filtriranje. Donji deo suda je zavrtanj koji drži filter, središnji predstavlja cev u kojoj se vrši prirema, a gornji deo je ček kojim se po završetku pripreme napitak istiska iz središnjeg dela kroz filter.

Sami proizvodi filtriranja zavisiće od raznih faktora poput veličine samlevenih čestica, temperature vode, svežine kafe itd. ali i od samog materijala filtera kao i našeg korišćenja istog. Na kraju krajeva svaka filter metoda pripreme zahteva određenu praksu kako bi se stvorila odlična šolja kafe.